Kennis- en netwerkbijeenkomst voor alle koplopers!

MeentCoop organiseert samen met Tolhuistuin en 02025 een meetup rondom kennis, netwerk en financiering van maatschappelijke energie initiatieven.

Er liggen enorme mogelijkheden om het energievraagstuk, het klimaatvraagstuk en het grondstoffenvraagstuk lokaal op te lossen. In de EU, de Tweede Kamer en de gemeenteraad wordt er veel over gesproken. Wie mag de energiebesparing in de buurt organiseren, energie opwekken en energie delen? Van wie zijn de windmolens? En van wie zijn de grondstoffen? MeentCoop organiseert samen met de Tolhuistuin en 02025 een bijeenkomst rond kennis, netwerk en financiering van initiatieven uit de lokale gemeenschap. Kortom: over gemeenschapseconomie. 

Waarom?
Er is een enorme kans voor de (verdere) ontwikkeling van een lokale economie. Om samen te werken en om samen de schouders onder verschillende vraagstukken te zetten. Er zijn al veel mensen actief rond energie, duurzaamheid of gemeenschapseconomie. De Europese Unie, de gemeente Amsterdam en enkele organisaties zorgen voor financiering van deze initiatieven. En gezien het aantal aanvragen voor het Energie Koplopersfonds van 02025 en Het Loket van de Tolhuistuin, is er veel krachtig initiatief in de stad Amsterdam! Om te zorgen dat zoveel mogelijk initiatieven een stap verder geholpen worden, organiseren we een meetup op donderdag 11 april 2024. Tijdens deze meetup delen we kennis en netwerken.

De meetup op 11 april is gratis toegankelijk en bestaat uit twee delen die afzonderlijk zijn te bezoeken:

Deel 1: Over financiering
Het eerste deel van avond is gericht op initiatieven die concreet op zoek zijn naar financiering. Zoals deelnemers van Het Loket van de Tolhuistuin uit Noord en energiekoplopers uit heel Amsterdam: mensen die op de één of andere manier bijdragen aan circulariteit, energiebesparing of het opwekken van schone energie in een buurt, wijk, bedrijventerrein, gemeenschap, Vereniging van Eigenaren, etcetera.

Deel 2: over inspiratie, kennisdeling en netwerk delen
Het tweede deel van de avond heeft een breder thema en gaat over opdoen van inspiratie, kennisdeling en netwerk opbouwen. We bespreken de kansen van een gemeenschapseconomie. Wat betekent een windpark op zee in cooperatief eigendom voor de energiezekerheid, de lokale economie en energiearmoede? Welke boost kan het geven aan de klimaatdiscussie? De warmtenetdiscussie? Van wie wordt de geothermische warmte die onder Amsterdam ligt? Etc! 

Datum: donderdag 11 april 2024
Tijd: 17:00 – 19:00 uur en van 19:00 – 21:00 uur
Locatie: Tolhuistuin, IJpromende 3, Amsterdam
Kosten: Gratis

Meld je aan*

*Deze aanmeldlink kan gebruikt worden voor beide onderdelen van de avond

 

Programma:

Deel 1: Over financiering (17:00 – 19:00 uur)

16:45 uur: Inloop
17:00 uur: welkom & voorstelronde met vragen
17:15 uur: presentatie initatieven en hun vraag (in het kader van het Energiekoplopers Fonds en Het Loket zullen een paar deelnemers uitleggen wat zij met het geld (en het netwerk en de kennis) gaan doen of al deden. 
17:45 uur: bespreking vraagstukken overige initiateven, met hulp van partners als banken en fondsen
18:30 uur: toelichting overige subsidies en fondsen en koppeling aan initiatieven
18:45 uur: Wrap up

Deel 2: over inspiratie, kennisdeling en netwerk delen (19:00 – 21:00 uur)

19:00 uur: Start inloop
19:30 uur: Start inspiratie en kennisdeling gemeenschapseconomie
19:35 uur: Wat is de waarde in geld en andere waardes van de gemeenschapseconomie, door Sophie Bloemen van MeentCoop
19:45 uur: Wat is de waarde van het ontwikkelen en beheren van een lokaal warmtenet? Welke rol speelt de overheid? Door initiatiefnemer Ted Zwietering, voorzitter van Ketelhuis WG
20:00 uur: Verhaal van een prachtinitiatief uit Noord. Nicky Castricum, de Vlinderman, vertelt zijn bijdrage aan een groenere wereld. Hij benut braakliggende grond van de gemeente Amsterdam om daar insectvriendelijke planten te laten groeien.
20:15 uur: Een uitgebreid gesprek met de zaal over een bloeiende samenwerking tussen overheid en gemeenschapsinitiatieven, geleid door drie experts op het gebied van samenwerking, gemeenteinitiatief en gemeenschapsinitiatief. Welke rol speelt de overheid in publiek-collectieve samenwerkingen, zoals het financieren van lokale fondsen voor tientallen lokale initiatieven. En gaan we verder daarin? Komt er een warmtenet in gezamenlijk eigendom van overheid en bewoners? Een gezamenlijk coöperatief Amsterdams windpark op zee? Wie participeert in wiens initiatief? Een gesprek in het kader van de ‘Bezinning’ over gezamenlijke ambities, gedeelde waarden bij gemeente, bewoners en bedrijven.
21:00 uur: Einde en borrel

Meer info:

Subsidieregeling ‘Het Loket’ van Tolhuistuin
Het Koplopersfonds

Over 02025

02025 is een netwerkorganisatie in Amsterdam dat zich richt op het verbinden van een community van koplopers in de energietransitie. Ons doel is om bewoners en organisaties te ondersteunen bij het effectiever verduurzamen van Amsterdam, met de focus op schone en eerlijke energie. Door samen te werken met de gemeente, bedrijven en bewoners, creërt 02025 een krachtig netwerk dat de ontwikkeling van duurzame oplossingen bevordert.

Over Tolhuistuin

Naast Stichting Tolhuistuin, Restaurant THT hebben veel andere creatieve makers een werkplek in de verschillende gebouwen op het Tolhuistuinterrein.Van toonaangevende festivals tot maatschappelijke organisaties, van theatermakers tot toekomstdenkers, van ontwerpers tot dansers, van filmmakers tot muzikanten.