MeentCoop Op Weg!

In februari was het zover: de officiële lancering van MeentCoop!

In Ru Paré heeft MeentCoop zijn feestelijke intrede gedaan als incubator voor de gemeenschapseconomie. Deze avond markeerde het begin van een beloftevolle samenwerking. Een van onze oprichters beschreef het treffend als een historisch moment. Op deze lanceringsavond deelden we niet alleen onze gezamenlijke plannen maar ook al lopende inspirerende projecten. Een veelbelovend begin!

Overal in onze maatschappij zien we economische transformatie plaatsvinden: buurtinitiatieven, sociale projecten, kennisinstituten, energie-, woningbouw- en platformcoöperaties dragen elk op hun eigen manier bij aan lokale oplossingen voor sociale vraagstukken. Initiatieven zoals deze vormen de levensader van onze samenleving en MeentCoop streeft ernaar deze krachten te bundelen én te fungeren als katalysator voor de gemeenschapseconomie.

💪 We gaan aan de slag met buurtinitiatieven in Amsterdam Noord en Nieuw-West, verkennen de mogelijkheden van de digitale coöperatieve economie, en bouwen aan een coöperatiebedrijf voor warmte-initiatieven in en om de stad – en nog veel meer!

Tijdens onze heisessie begin april hebben we met de leden van MeentCoop de visie en het jaarplan van MeentCoop verder uitgetekend.

Zo organiseerden we samen met de Tolhuistuin en 02025 Amsterdam Koploper Schone Energie een meet-up op 11 april rond kennis, netwerk en financiering van initiatieven uit de lokale gemeenschap. Er liggen enorm mooie kansen om duurzaamheidsvraagstukken echt samen aan te pakken en het bruist van het maatschappelijk initiatief als het gaat om energie, duurzaamheid of de gemeenschapseconomie!

Sophie Bloemen heeft de avond afgetrapt en verteld wat de gemeenschapseconomie precies is én waarom deze zo belangrijk is. De gemeenschapseconomie is lokaal geworteld, heeft een democratische praktijk en dient de gemeenschap!

Ted Zwietering van WG Ketelhuis kwam vertellen over de rol van de overheid in de ontwikkeling van het warmtenet en Nicky Castricum deelde over vlindertuinen en het versterken van de biodiversiteit in Amsterdam Noord. Al snel ontstond er een levendig gesprek tussen verschillende initiatiefnemers en het publiek. Al met al, een onwijs inspirerende avond!

We kijken nu al uit naar onze verdere gezamenlijke plannen!

Jullie ook?

MeentCoop is een platform en coalitie van maatschappelijke partners: Waag Futurelab, Commons Network, De Kaskantine, Ru Pare, Stichting Samenwonen-Samenleven, Amsterdam University of Applied Sciences, Oranje Energie, 02025 Amsterdam Koploper Schone Energie en StadmakersCooperatie. Deze groep groeit.

Wil je meedoen of je aanmelden voor de nieuwsbrief? Kijk dan op www.meent.coop 🌱