Publiek-collectief samenwerken: #hoedan?

Lancering pilot-incubatorprogramma AmsterDOEN & MeentCoop: samen werken aan publiek-collectieve samenwerking.

Dit is een bericht van Open Research Amsterdam, door Nathalie van Loon.

Op 8 februari is het pilot-incubatorprogramma dat gemeente Amsterdam (vanuit het Actieprogramma AmsterDOEN) in samenwerking met MeentCoop organiseert, van start gegaan. MeentCoop is opgericht door de Stadmakerscoöperatie, Hogeschool van Amsterdam, Waag Futurelab, RuParé, 02025, Commons Network en Kaskantine. Gezamenlijk werken zij toe naar een 35% coöperatieve economie in 2035. Met het actieprogramma AmsterDOEN wil Amsterdam bewonerscollectieven (de ‘commons’) in de stad versterken. Dit gezamenlijke pilot-incubatorprogramma richt zich op de samenwerking -en wat daarbij nodig is- tussen commons en de gemeente; ook wel bekend als publiek-collectieve samenwerkingen.

Welke lokale initiatieven doen er nu mee? 

Deelnemers zijn initiatieven zoals NoordOogst, dat zich richt op stadslandbouw, en Zorgen voor Morgen, dat zich bezighoudt met ouderenzorg. En ook the Clothing Loop, die circulair textiel onderzoekt, en de Groene Hub, die werkt aan een duurzame en gezonde wijk-economie. Samenwerking op het gebied van de energietransitie staat ook op de agenda, net als het helpen oprichten van een bezorgcoöperatie in stadsdeel Centrum en een coöperatie rondom composteren.

Het doel van dit publiek-collectieve (pilot-) incubatorprogramma

De gemeente heeft relatief veel ervaring opgebouwd in de samenwerking met bedrijven en ondernemers in publiek-private samenwerkingen. Samenwerkingen met bewoners, die zijn verenigd in maatschappelijke initiatieven en burgercollectieven (ook wel ‘commons’ genoemd), staan echter nog relatief in de kinderschoenen. Zowel initiatiefnemers als ambtenaren hebben binnen de samenwerking vaak een lange adem nodig, doordat zij tegen allerlei vragen aanlopen. De huidige regels en processen binnen de gemeente zijn vaak minder geschikt voor burgercollectieven en commons. Dit pilot-incubatorprogramma is om samen te onderzoeken wat er nodig is om samenwerkingen tussen de gemeente en burgercollectieven te versterken en te laten lukken.

Het pilot-incubatorprogramma is er voor ‘koppels’ van ambtenaren en initiatiefnemers die een volgende stap willen zetten in hun samenwerking én tegelijkertijd willen bouwen aan de ontwikkeling van een algemene ‘toolbox’ voor publiek-collectieve samenwerking. Door samen te bouwen aan wat werkt en wat nodig is, biedt dit programma een mooie kans voor de gemeente om samen met Amsterdammers te werken aan stedelijke opgaven. Er is ruimte om samen te onderzoeken, te leren en te groeien, met als uiteindelijke doel een stad te creëren waar eigenaarschap en zeggenschap dicht(er) bij de inwoners van Amsterdam ligt.

Meer info? Zie de collectie AmsterDOEN op OpenResearch.